Bakteriálny mikrobióm a cisársky rez

bakteriálny mikrobióm

Dnes vieme, že prirodzený pôrod, kedy dieťa prechádza pôrodnými cestami, má významný vplyv na jeho zdravie, dochádza totiž k osídleniu baktériami od matky, hlavne baktériami potrebnými pre zdravý imunitný systém. Dieťa by sa aj z toho dôvodu nemalo po prirodzenom pôrode nejaký čas umývať. Tieto baktérie sú dôležitým benefitom. Osídľujú postupne organizmus dieťaťa, a tým sa buduje jeho bakteriálny mikrobióm.

Bakteriálny mikrobióm a cisársky rez

Pôrod a niekoľko mesiacov po pôrode je kľúčovým pre vznik a rozvoj mikroflóry ale aj imunitného systému a ovplyvní tak ďalší život dieťaťa.

Rozdiel v mikrobióme pri prirodzenom pôrode a pôrode CS

Mikrobiálne zloženie črevného mikrobiómu je rozdielny u detí narodených prirodzeným pôrodom alebo prostredníctvom cisárskeho rezu. Zloženiu črevného mikrobiómu sa venovala štúdia z roku 2019, uverejnená v časopise Nature. V rámci štúdie boli pozorované deti porodené vaginálne a porodené CS.  Výsledky výskumu sú veľmi zaujímavé.

V rámci štúdie sa sledovali rozdiely v rôznych obdobiach. Najviac viditeľné rozdiely boli v prvom týždni veku dieťaťa a potom po druhom mesiaci jeho veku. Postupne sa rozdiely znižovali. Deti mali, samozrejme, mikrobióm najpodobnejší mikrobiómu svojej matky.

Vaginálny pôrod a bakteriálny mikrobióm

Rozdiel detí narodených vaginálne bol v tom, že ich mikrobióm obsahoval oveľa väčšie množstvo pozitívnych baktérií radu Bifidobacterium. Čiže ich telo malo viac probiotických baktérií, ktoré sa podieľajú na zdravom vývoji imunitného systému, zabraňujú infekciám. V prípade, že boli deti dojčené, bolo zloženie mikrobiómu ešte lepšie ako u detí, koré dojčené neboli.

Bakteriálny mikrobióm detí po cisárskom reze

Naopak deti porodené cisárskym rezom majú počet „dobrých“ probiotických baktérií nižší. Pričom ani dojčenie nepomohlo zvýšiť počet baktérií a ich zloženie na úroveň mikrobiómu detí porodených vaginálne. Okrem baktérií z rodu Bifidobacterium boli na tom lepšie a početnejšie aj baktérie z rodu Bacteroides, a to opäť u detí porodených vaginálne. Aj tieto baktérie súvisia s kvalitou imunitného systému.

bakteriálny mikrobióm

Naopak u detí narodených cisárskym rezom sa spája zvýšený počet potencionálne patogénnych baktérií Klebsiella a Enterococcus. Rozdiel v bakteriálnom zložení črevného mikrobiómu významne ovplyvňoval zdravie detí počas prvého roku života ale aj následne. Deti porodené cisárskym rezom mali častejšie respiračné ochorenia, s tým súviselo častejšie používanie antibiotík, ktoré samotné zhoršili kvalitu mikroflóry. Zvýšený pomer baktérií rodu Klebsiella oproti baktériám radi Bifidobacterium znamená aj zvýšený rozvoj alergií dieťaťa.

To, že dnes rastie počet cisárskych rezov oproti pôrodom prirodzeným znamená aj potrebu pre iný pohľad na tento problém. Bolo by ideálne, keby sa v rámci tohto problému začali odborníci viac zaoberať potrebou podpory detí porodených cisárskym rezom vhodnou formou zmesi prebiotík a probiotík.

Ak vás zaujímajú aj iné otázky týkajúce sa materstva, pôrodu, zdravia, sledujte aj náš facebookový profil Happy Baby SK.

Zdieľajte

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe