Epidurálna analgézia

Pokiaľ ste prvorodička a počúvate od iných mamičiek hrôzostrašné príhody o tom, ako pôrod prebieha, možno sa pôrodu obávate. Pôrod je neprenositeľná skúsenosť a všetko môže byť inak, než ste plánovala alebo počúvala. Aj pri komplikovanom tehotenstve môžete mať bezproblémový pôrod a naopak.

Ak sa aj cez všetky dostupné informácie obávate bolesti a nedokážete si predstaviť, ako pôrod zvládnete, jednou z možností, o ktorých asi uvažujete, je využitie tíšiacich prostriedkov. Zvyklosti sa líšia a v každej pôrodnici vám ponúknu rozličný prístup. Najrozšírenejšou praxou farmakologického riešenia je epidurálna analgézia.

Čo prináša, kedy sa aplikuje a aké sú dôsledky?

Epidurálna analgézia znižuje mieru bolesti v II. dobe pôrodnej. Ale ani po podaní tohoto utišujúceho prostriedku nie je pôrod úplne bezbolestný. Mamičky najčastejšie popisujú bolesti ako tupšie. Vhodnosť aplikácie epidurálnej analgézie odporučí skúsený pôrodník a anesteziológ. Aj napriek tomu, že si želáte rozhodne tento postup aplikovať, môže sa stať, že vám nebude odporučený. Pred aplikáciou epidurálnej analgézie by vám mal anesteziológ vysvetliť všetky možné riziká a následky epidurálnej analgézie. Medzi jedno z hlavných rizík patrí bolesť hlavy (asi pri 2 % rodičiek), ktorá môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov po pôrode. To je ale extrémny prípad.

Epidurálna analgézia

Ako sa epidurálna analgézia realizuje?

Aplikácia sa robí počas ľahu mamičky na boku. Lokálne sa podá anestetikum. A potom sa zavedie do oblasti okolo miechy katéter, čo je veľmi tenká hadička, ktorú žena na chrbte vôbec necíti.  Zavedenie epidurálnej analgézie trvá asi 5 až 10 minút. Ako poukazuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorej vyjadrenie si môžete prečítať nižšie, v prípade epidurálnej analgézie pri inak fyziologickom pôrode, sa môže predĺžiť II. doba pôrodná a vyžiadať ďalšie lieky (oxytocín) na zosilnenie sťahov. Rozhodnutie je samozrejme na vás. Nie je dobré jednoznačne odsudzovať žiadne riešenie. Môže sa stať, že pôrod bude u vás trvať dlhšie, než čakáte a uvítate pomoc epidurálnej analgézie. Nebojte sa. Pôrod je prirodzená vec, bez tíšiacich liekov rodili milióny žien.

Vyjadrenie Svetovej zdravotníckej organizácie k epidurálnej analgézii

Pri použití epidurálnej analgézie sa totiž predlžuje II. doba pôrodná a oxytocín sa používa častejšie. V niekoľkých správach a pokusoch bolo zaznamenané zvýšenie počtu vaginálnych operatívnych zákrokov pri pôrode, hlavne pokiaľ sa analgetický účinok udržiaval do II. doby, čím sa potlačil reflexný posun dolu. V nedávnom americkom výskume sa po použití epidurálnej analgézie zvýšil počet císárskych rezov, zvlášť pokiaľ bola prevedená pred tým, než sa hrdlo maternice otvorilo na 5 cm.

Porovnanie

Existuje len málo údajov z náhodne rozdelených pokusov na možné účinky epidurálnej analgézie na matku alebo dieťa po uplynutí dlhšieho času. Žiadny náhodne rozdelený pokus neporovnával epidurálnu analgéziu s pôrodom bez miernenia bolesti alebo s nefarmakologickou metódou, všetky porovnania boli prevedené medzi rôznymi metódami epidurálnej analgézie alebo rôznymi farmakologickými metódami na miernenie bolesti. Hlavným účinkom, ktorý bol v experimentoch skúmaný, bola miera bolesti, ale v žiadnych pokusoch s epidurálnou analgéziou sa neskúmala spokojnosť matky s priebehom pôrodu. Pozorovacia štúdia ukazuje, že medzi zmiernením bolesti a spokojnosťou matky neexistuje priama súvislosť.

Prieskum vo Švédsku

Vo výskume starostlivosti v pôrodných centrách vo Švédsku sa zistilo, že epidurálna analgézia a ďalšie farmakologické metódy miernenia bolesti sa v pôrodných centrách používajú výrazne menej často než pri klasickej starostlivosti; napriek tomu nebol v názore na pôrodné bolesti, zišťovanom dva mesiace po pôrode, nájdený rozdiel. Je zrejmé, že mnoho žien pozerá na bolesť pri pôrode z pozitívnej stránky a jej zvládnutie im prináša uspokojenie, čo ilustruje rozdielnu povahu bolesti pri pôrode v porovnaní s bolesťou, ktorá pochádza z choroby. Vo výskume nových matiek malo na celkový prežitok žien z pôrodu pozitívny vplyv poskytnutie podpory, zatiaľčo zmiernenie bolesti nevysvetľovalo žiadne zmeny v odpovediach žien.

Ako je to pri komplikovaných pôrodoch

Nie je pochýb, že epidurálna analgézia je užitočná pri komplikovaných pôrodoch. Pokiaľ je však epidurálna analgézia aplikovaná ženám s nízkym rizikom v tehotenstve, je diskutabilné, či sa môže výsledný proces nazvať „normálnym pôrodom“. Odpoveď je samozrejme závislá na definícii normality, ale epidurálna analgézia je jedným z najkrikľavejších príkladov medikalizácie normálneho pôrodu, je to transformácia fyziologickej udalosti do medicínskeho postupu. Prijatie tejto transformácie je z väčšej časti dané kultúrnymi faktormi. Napríklad vo Veľkej Británii a v USA rodí veľký počet žien s nízkym rizikom v epidurálnej analgézii, zatiaľčo v úplnej väčšine rozvojových zemí sa mnoho pôrodov uskutočňuje doma, bez akéhokoľvek farmakologického ovplyvňovania bolesti. Nie je to však len rozdiel medzi vyspelými a rozvojovými krajinami: v Holandsku rodí viac než 30 % tehotných žien doma tiež bez farmakologického ovplyvňovania bolesti, a aj keď rodia v nemocnici, tak len menší počet žien s nízkym rizikom dostáva medikáciu, ktorá znižuje bolesť.

Záver

V závere možno zhrnúť, že v starostlivosti pri normálnom pôrode majú najväčší význam nefarmakologické metódy tíšenia bolesti, ako plná pozornosť venovaná rodiacej žene. Metódy vyžadujúce náročné technické zariadenie, ako je epidurálna analgézia, sú použiteľné len v dobre vybavených nemocniciach s personálom na vysokej úrovni. V mnohých zemiach nie sú tieto vymoženosti bežne dostupné, hlavne nie pre normálne pôrody. Dopyt po týchto metódach je však z veľkej časti podmienený kultúrne, kvalita starostlivosti pri normálnom pôrode nie je závislá na dostupnosti týchto technických zariadení. V žiadnom prípade netvoria súčasť potrebnej starostlivosti pri pôrode. Farmakologické metódy by nikdy nemali nahradiť osobnú pozornosť a láskyplnú starostlivosť o rodiacu ženu.

(Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia)

Zdieľajte

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zavřít

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe