Čo získate registráciou v Klube Happy Baby?

 1. informácie o možnostiach získania HAPPY BABY BALÍČKOV
 2. možnosť HRAŤ o hodnotné ceny v SÚŤAŽIACH, v PRIESKUMOCH
 3. možnosť TESTOVAŤ bezplatne PRODUKTY pre vás, deti, rodinu, domácnosť
  •  ovplyvňovať výrobcov testovaných produktov vašimi skúsenosťami
  • informovať mamičky o vašich skúsenostiach a odporúčaniach, vaše vyjadrenia môžu byť súčasťou článkov na happybaby.sk
 4. pravidelné NEWSLETTRE na váš email s upozornením na:
  • novinky v Happy Baby balíčkoch
  • zľavové kódy na výhodné nákupy u našich partnerov
  • prieskumy, súťaže, testovania, do ktorých sa môžete aktuálne zapojiť
  • články na témy ako napr. tehotenstvo, pôrod, materstvo, starostlivosť o bábätko…
  • e-booky pripravené v spolupráci s poprednými odborníkmi
 5. prednostne všetky informácie o novinkách, našich službách a akciách, a to elektronicky (napr. e-email, telefón, SMS), príp. prostredníctvom poštových zásielok.

To je len niekoľko z výhod, ktoré môžete využívať hneď po tom, ako dolu nižšie dokončíte vašu registráciu:)

Odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s Podmienkami členstva v klube.

Odoslaním tohto formulára beriete na vedomie, že PROSAM, spol. s r. o., IČO: 17 317 584 bude ako správca spracovávať poskytnuté údaje, a to pre účely evidencie členov klubu a poskytovania výhod vyplývajúcich z členstva, vedenia štatistík a evidencií, ochrany právnych nárokov a tiež pre účely plnenia zákonných povinností. V súvislosti so spracovaním údajov právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva uvedené v Podmienkach spracovania poskytnutých osobných údajov.

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zatvoriť

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe

Milá , vo vašom profile nemáte zaškrtnutý súhlas a tak sa nemôžete zúčastnit žiadnych našich testovaní a súťaží. Zmeniť to môžete TU.