Film Výnimoční ukazuje problematiku porúch autistického spektra v spoločnosti

S pojmom autizmus sa stretávame v dnešnej spoločnosti stále častejšie. Predtým bol autizmus diagnostikovaný veľmi zriedka, dnes však v Evrópe žije 1 autista na 100 ľudí. Autisti žijú vo svojom vlastnom svete, a tak je pre nich zaradenie do bežného života veľmi náročné.

Neschopnosť porozumieť informáciám, narušený duševný vývoj dieťaťa, nemožnosť sociálnej interakcie či absolútne nepochopiteľné vnímanie sveta. Toto všetko je veľmi náročné pre samotnú spoločnosť, pre rodinu s autistickým dieťaťom, a zároveň aj pre samotného človeka postihnutého autizmom.

Existuje mnoho organizácií, ktoré sa snažia s takto postihnutými pracovať a zaradiť ich do spoločenského života. Mnohé prípady autistických detí a dospievajúcich sú natoľko komplikované, že ich však mnohé organizácie odmietajú.

Výnimoční

O problematike práce s takto postihnutými deťmi a ich následným zaradením do spoločnosti pojednáva francúzsky film Výnimoční. Film, ktorého autormi sú Olivier Nakache a Éric Toledano, je komédia, ktorá sa, hoci sa plač strieda s úsmevom, snaží túto náročnú tému ukázať inak.

Vo filme sa predstaví v hlavnej úlohe Vincent Cassela a Redy Kateb. Práve Bruno (Vincent Cassela) takýto spolok vedie. Malik (Reda Kateb) je jeho priateľom a učí mladistvých zo sociálne slabších rodín, ako s týmito deťmi pracovať.

Celých 20 rokov sa snažia pracovať s deťmi trpiacimi autizmom. A aj napriek náročnosti tejto práce ich neopúšťa humor a optimizmus. Keďže má Bruno svojský spôsob svojej práce a mnohým sa to nepáčí, hrozí im, že spolok bude musieť skončiť. Aj keď má ich práca obrovský zmysel, budú musieť presvedčiť úrady, že ich cesta je správna.

Zaujímavosťou je, že samotní herci strávili dva roky v skutočných organizáciách pracujúcich s autistickými deťmi, aby vo filme vytvorili autentické situácie. Vo filme sa objavia aj neherci postihnutí autizmom. Napriek tomu, že téma nie je jednoduchá a pre mnohé rodiny či organizácie naozaj veľmi náročná, film je pretkaný mnohými optimistickými až úsmevnými časťami.

Zdieľajte
Multi-MamMulti-Mamreklama

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe