Ako zdravotne poistiť dieťatko

Zdravotné poistenie

Vaše dieťatko teraz najviac potrebuje vašu náruč a lásku. Pre svoj zdravý rast a vývoj však bude potrebovať aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Preto je potrebné poistiť dieťatko v zdravotnej poisťovni. Do zdravotnej poisťovne ho treba prihlásiť do 60 dní od narodenia.

Ako a kde poistiť dieťatko

Ak má dieťatko trvalý pobyt na Slovensku a nie je poistené v inom členskom štáte EU, EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, je potrebné ho poistiť na Slovensku. Do zdravotnej poisťovne ho treba prihlásiť do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej poisťovni ako jeho mamička a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Viete čo potrebujete, aby ste mohli vaše dieťatko poistiť?

  • prihlášku poistenca – nájdete ju vo všetkých pobočkách zdravotných poisťovní, na internetových stránkach zdravotných poisťovní a dokonca aj v Boxe Ja a moje bábätko®
  • rodný list dieťatka
  • občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať do zdravotnej poisťovne alebo ju priniesť osobne. Doklady potrebné pre prihlásenie dieťatka na zdravotné poistenie môže zdravotnej poisťovni predložiť aj otecko alebo iný zákonný zástupca dieťaťa.

Učet pre bábätko

Ak ste to ešte neurobili, nezabudnite si otvoriť účet vo vašej banke po jeho narodení. Veď jeho budúcnosť sa pripravuje už dnes. Vaša rodina alebo známi mu potom pri narodení môžu dať darček v podobe uloženia určitej sumy na účet. Pokiaľ ide o poistenie, nezabudnite uzatvoriť a zmeniť vašu poistnú zmluvu na rodinné poistenie, aby ste zabezpečili celú vašu rodinu. Je to veľmi prospešné, najmä teraz pri deťoch.

Zdieľajte
MarťánciMarťáncireklama

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe