Najmenším bojovníkom na Slovensku pomáha Občianske združenie Malíček

Občianske združenie Malíček

Trend pôrodov ďaleko pred termínom v ostatných rokoch stúpa a príchodom na svet predčasne narodeného dieťaťa sa začína náročná cesta bábätka, ktoré váži niekedy aj menej ako 700 či 600 g, ale aj jeho rodičov či širšej rodiny. Na Slovensku však nezostávajú sami a pomocnú ruku počas niekoľkotýždňovej či dokonca aj viacmesačnej hospitalizácie dieťatka im už takmer 10 rokov podáva Občianske združenie Malíček. 

Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, teda medzi 24. – 36. týždňom tehotenstva, čo je ročne viac ako 5 000 detí. Iba za posledných 15 rokov u nás vzrástol počet predčasne narodených detí o viac ako 30%. „Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne.

Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a ich prognózy do budúcnosti bývajú nejasné,“ opisuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka a zakladateľka združenia.

Práve ju osobná skúsenosť podnietila spojiť komunitu ľudí s podobným osudom a odovzdávať si navzájom skúsenosti, informácie a pomáhať v tejto neľahkej životnej etape.„Pri jeho zakladaní sme hľadali názov, ktorý by vystihol, že ide o tých najmenších ľudkov. Víťazom bol malíček, pretože tak môžeme nazvať maličké dievčatko i chlapčeka,“ vysvetľuje Ľ. Kaiserová.

Občianske združenie Malíček

OZ Malíček je rodičovskou organizáciou, združením rodičov predčasne narodených detí. Vzniklo v apríli 2011, je pomyselným mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby svojou činnosťou prispelo k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny.

Cieľom Malíčka je, aby deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. Hlavným posolstvom činnosti OZ Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.

Občianske združenie Malíček

Občianske združenie Malíček pomáha malým bojovníkom

Prvá fotka bábätka

Činnosť združenia sa sústreďuje na zlepšovanie podmienok počas pobytu dieťaťa v nemocnici napr. materiálnou pomocou jednotlivým oddeleniam (nákupom profesionálnych odsávačiek materského mlieka, špeciálnych polohovacích podložiek, vyhrievaných postieľok, inkubátorov, kresiel na klokankovanie, tabletov, fotoaparátov, ktoré zmierňujú prekonávanie chvíle prvotného odlúčenia rodiča s ich dieťaťom, prístrojov, plienok a pod.).

OZ Malíček je tvorcom projektu Prvá fotka bábätka, ktorá zbližuje rodičov s ich dieťaťom a je im prvým kontaktom na diaľku.

Mama dostáva na gratulačnej kartičke obrázok svojho bábätka, aby ho mohla vidieť skôr, ako jej to jej stav či stav bábätka dovolí. Fotografia novorodeného bábätka má pozitívny vplyv na psychiku mamy či na podporu laktácie. Ak osobný kontakt nie je možný, vďaka IP kamerám nad inkubátormi môžu rodičia a blízka rodina vzhliadnuť svoje bábätko na diaľku, prostredníctvom online prenosu. Aj príručka pre rodičov z „dielne“ OZ je podporou v tejto novej životnej situácii. Okrem knižnej verzie je dostupná už aj ako e-kniha a od novembra aj ako audio kniha.

Koncert Purpurové srdce

Každoročne sa pod taktovkou Malíčka organizujú rôzne podujatia pomáhajúce a spájajúce rodiny s predčasne narodenými deťmi, činnosť združenia sa sústreďuje aj na aktivity spojené so 17. novembrom – Svetovým dňom predčasne narodených detí, prostredníctvom ktorého upozorňuje a zvyšuje povedomie verejnosti o tejto problematike, organizuje benefičný koncert Purpurové srdce, spojený s odovzdávaním cien osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti a osvety o predčasne narodené deti.

K zlepšovaniu podmienok na oddeleniach združenie prispieva aj vlastnou angažovanosťou pri realizácii vlastných prieskumov a v prezentácii ich výsledkov odbornej verejnosti (napr. Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu ), ale aj zapájaním sa do medzinárodného dotazníkového zisťovania, ako to bolo i v rámci spolupráce s EFCNI (The European Foundationforthe Care of NewbornInfants) v prípade dopadu pandémie COVID-19 na situáciu na oddeleniach a na blízkosť rodičov a ich predčasne narodených detí.

Občianske združenie Malíček a novinky

Na webovom sídle združenia www.malicek.sk a súbežne aj na sociálnych sieťach sú na pravidelnej báze zverejňované novinky, edukatívne články a rozhovory s odborníkmi z rôznych oblastí zdravotnej starostlivosti, aby sa rodičom dalo poradiť, aj keď sa so svojím dieťatkom nachádzajú už v domácom prostredí.

Podporiť združenie môže široká verejnosť na stránke aj finančne, vďaka čomu bude môcť naďalej realizovať projekty v pomoci tým najmenším: https://www.malicek.sk/pomahajte-s-nami/pomahajte-financne.

Kontakty:
MALÍČEK o.z.
Krásnohorská 11
851 07 Bratislava

Občianske združenie Malíček

Telefón: +421 948 129 985
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/nasmalicek/
Instagram: instagram.com/malicek.sk/
Web: www.malicek.sk
Email: [email protected]

Ak vás zaujímajú aj iné otázky týkajúce sa materstva, pôrodu, zdravia, sledujte aj náš facebookový profil Happy Baby SK.

Zdieľajte

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe