Zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbeniny a poranenia svalov

Bolesti brucha u detí - kolika

Prečítajte si kapitolu “8.1. Zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbeniny a poranenia svalov” z príručky prvej pomoci “Ako neprísť o dieťa” z pera autorov Viliama Dobiáša a Branislava Podhoranského. Príručka je určená pre všetkých, nie len pre mamičky.

Zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbeniny a poranenia svalov

Čo je to?

 • V rámci prvej pomoci, okrem zriedkavých jasných prípadov,   nevieme rozlíšiť zlomeninu, podvrtnutie, vykĺbenie a poranenie svalov.
 • Ak hovoríme v skratke o „zlomenine“, tak len preto, že táto diagnóza je spojená s najťažšími, najnebezpečnejšími sprievodnými príznakmi a komplikáciami, a preto prvú pomoc poskytujeme, ako keby to bola najhoršia možnosť.
 • Najčastejšie príznaky všetkých týchto diagnóz sú rovnaké a prvá pomoc tiež.

Ako dieťa vyzerá?

 • Príznakov môže byť veľa a rôznych, ale laik spraví diagnózu spoľahlivo na základe troch vždy prítomných charakteristík: násilný a/alebo úrazový dej, v súvislosti s ním vznikne náhla bolesť a hybnosť postihnutej časti tela je obmedzená bolesťou alebo úplne nemožná.
 • Najčastejšie miesta vykĺbenín: dolná čeľusť, rameno, koleno, prsty rúk. Často v spojení so zlomeninou. Pri vykĺbení je tvar kĺbu v porovnaní so zdravou stranou deformovaný. Najčastejšie miesta zlomenín u detí: zápästie, predlaktie, rameno, členok. Pri vykĺbení sánky sú ústa pootvorené, vytekajú sliny, každý dotyk a pohyb bolí a dieťa je ticho, v ostatných prípadoch plače od bolesti.
 • Pri podozrení na zlomeninu rebier je bolesť typicky pri hlbšom dýchaní a kašli. Udreté/narazené rebrá bolia rovnako ako zlomené.
 • Zlomeniny tvárových kostí: najčastejšie sa lámu kosti nosa a sánka. Pri zlomenine nosa môže byť viditeľná deformita, krvácanie z nosa, prípadne rana na chrbte nosa.
 • Zlomenina sánky sa prejaví narušeným zhryzom horného a dolného zuboradia (skrytý, ale istý a typický príznak). Budú vás podozrievať, že ste premúdrelá google doktorka, ale po RTG vyšetrení vám dajú za pravdu. Keď postihnutý po zahryznutí cíti odchýlku, zlomenina je viac ako pravdepodobná. Alternatívou je vykĺbenie sánky, príznaky sú podobné a naviac je vidieť deformitu v oblasti kĺbu pod ušným lalôčikom na strane vykĺbenia.
 • Zlomenina panvy: u detí zriedkavá, ale vždy s najväčším vnútorným krvácaním a rizikom komplikácií. Musíme ju predpokladať pri pádoch z výšky viac ako 5 m, pri zrážke dieťaťa s autom a u nepripútaných detí v aute po dopravnej nehode. Bolesť nemusí byť výrazná, postihnuté dieťa je neschopné stlačiť päsť záchrancu vloženú medzi kolená.
 • Pri podozrení na zlomeninu drobných kostí, ako sú prsty rúk, záprstné kosti, rebrá, nebýva na RTG viditeľná lomná línia hneď po úraze. Ak nie je prítomná evidentná deformácia, znehybniť a počkať s RTG vyšetrením 24 – 36 h. Za ten čas vznikne odvápnenie v mieste zlomeniny a táto sa zviditeľní.

Čo robiť?

 • Pri otvorenej zlomenine najprv zakryť rany, znehybniť postihnutú časť tela s obmedzením bolestivej manipu- 
lácie.
 • Zásadou je znehybnenie jedného kĺbu nad a jedného kĺbu pod 
miestom maximálnej bolestivosti – „zlomeniny“.
 • Ak chceme použiť pevnú improvizovanú dlahu, dlaha musí kĺb 
presahovať pod aj nad „zlomeninou“ o 15 cm.
 • Znehybnenie hornej končatiny: horná končatina sa skladá z niekoľkých kĺbov, množstva kostí a svalov od spojenia kľúčnej kosti s hrudnou kosťou až po končeky prstov.
 • Znehybnenie celej hornej končatiny bez pomôcok docielime podložením vlastného predlaktia pod predlaktie postihnutého tak, aby uvoľnil svalstvo a oprel sa o našu hornú končatinu.
 • Druhým spôsobom je záves v trojrohej šatke tak, aby predlaktie bolo vo vodorovnej polohe alebo mierne zvýšené. Šatka musí zasahovať až po končeky prstov, nesmú prečnievať a zápästie nesmie zo šatky visieť. Ďalšiu šatku zložíme na cca 10 cm široký pruh a poranenú hornú končatinu previažeme cez ramennú kosť k hrudníku tak, aby končatina na druhej strane ostala voľná. Priečnu šatku kladieme skôr v dolnej polovici ramennej kosti, najvyššie v strede tak, aby sme nešli cez prípadnú zlomeninu.Zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbeniny a poranenia svalov
 • Ďalším spôsobom je využitie odevu: tričko vyhrnieme cez predlaktie postihnutej hornej končatiny a voľný cíp prichytíme zatváracím špendlíkom, prípadne ho môže držať postihnutý. Pri odeve s dlhým rukávom tento drží poranenú končatinu 
v správnej polohe pomocou zatváracieho špendlíka alebo 
držania druhou rukou.
 • Spôsoby znehybnenia sa môžu kombinovať a improvizovať: 
šatka, šál, uterák, odev, podloženie, obloženie.
 • Dôležitá je šetrnosť ošetrenia s minimom pohybov postihnutej časti tela. Pokiaľ je zlomená končatina v bizarnej polohe alebo postihnutý odmieta akúkoľvek manipuláciu, znehybníme fixáciou vlastnými rukami v tej polohe, v akej sa poranená časť tela nachádza, uložíme do pohodlnej polohy a čakáme na príchod záchrannej zdravotnej služby.
 • Znehybnenie dolnej končatiny:
 pri zlomenine bez viditeľnej deformácie priložiť a priviazať zdravú dolnú končatinu k poranenej pomocou 3 – 4 trojrohých šatiek alebo improvizovane, pri deformácii znehybniť celé telo a poranenú končatinu postihnutého obložiť materiálom, ktorý je k dispozícii (deky, kabáty, tašky, batohy) tak, aby nemusel udržiavať polohu napínaním svalstva.
 • Protišokové opatrenia (str. 99).
 • Pri podozrení na zlomeninu a vykĺbeninu dlhých kostí a veľkých kĺbov kontrolovať prítomnosť pulzu na tepne pod miestom „zlomeniny“.
 • Znehybnenie dolnej čeľuste – sánky: neznehybňovať! Jediná výnimka zo všetkých vykĺbenín a zlomenín. Poškodenú dolnú čeľusť nefixujeme. Postihnutému dáme uterák alebo gázový štvorec na utieranie vytekajúcich slín a zariadime prevoz do zdravotníckeho zariadenia. V bezvedomí je postihnutý ohrozený nepriechod- nosťou dýchacích ciest, záklon hlavy nemusí byť účinný. Pri vedomí posadiť v miernom predklone, pri dýchacích ťažkostiach vytiahnuť jazyk pomocou gázy na prstoch (jediná diagnóza na vyťahovanie jazyka, ale pri vedomí!).
 • Znehybnenie rebier: nie je to nevyhnutná podmienka, niektorým postihnutým prinesie znehybnenie úľavu, môže ale aj zhoršiť subjektívne pociťovanie bolesti. Vopred poučíme postihnutého, čo ideme robiť. Zhlboka sa nadýchne, vydýchne čo najviac a zadrží dych. Jeden, lepšie dvaja záchrancovia majú vopred pripravený čo najširší elastický obväz a počas zadržania dychu vo výdychu otočia niekoľko otáčok okolo dolnej časti hrudníka pod úrovňou prsných bradaviek/prsníkov. Potom už môže postihnutý dýchať až do dokončenia obväzu, ktorý stiahnutím zmenší rozsah pohybov hrudníka pri dýchaní a tým zmierni bolesť.
 • Pri evidentnom poranení svalu bez poranenia kostených štruktúr postupujeme podľa akronymu KLOP. Poranenie svalov vznikne úderom, pomliaždením, ale najčastejšie pri športových aktivitách amatérov bez dostatočného rozcvičenia. K = kľud, postihnuté miesto držať v kľude, dovoliť len nevyhnutné pohyby, L = ľad, studený obklad, ponorenie do studenej vody najviac na 20 minút 3 – 4-krát denne v prvý a druhý deň, O = obväz pomocou elastického obväzu na zníženie opuchu a krvácania do svalu na 1 – 2 dni s prestávkou na noc, P = polohovanie, zvýšenie polohy postihnutej končatiny. Pri aplikácii ľadu dať medzi sval a ľad uterák alebo elastický obväz. Pri zmenšenej bolesti čím skôr prejsť z Polohovania na Posilňovanie. Nebolo dokázané, že pri poranení svalov sú lepšie výsledky po použití elastického obväzu a chladení ľadom. Nebol dokázaný ani opak, takže elastický obväz a chladenie sa stále používajú.

Nepamätám si a nemám čas čítať

Náraz, pád, úder, kopnutie, neopatrný pohyb môžu spôsobiť poranenie kosti, kĺbu alebo svalu, ktoré nevie laik rozlíšiť. Ak je náhle vzniknutá bolesť spojená s obmedzením pohyblivosti časti tela, treba končatinu znehybniť. Rukou záchrancu, odevom, šatkou alebo kombináciou. Znehybnené musia byť dva susediace kĺby. Protišokové opatrenia, zariadiť transport do nemocnice. Pri poranení hornej končatiny svojpomocne, pri podozrení
na zlomeninu dolnej končatiny volajte tiesňovú linku.

Zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbeniny a poranenia svalov – pre tých, čo chcú vedieť viac

Pre mamičky, ktoré chcú rozumieť lekárskym nálezom z pohotovosti:

Zlomenina je čiastočné (infrakcia) alebo úplné porušenie kosti (fraktúra). Zlomeniny sú otvorené (poškodenie kože v okolí zlomeniny) alebo zatvorené (bez porušenia kože v okolí). Za otvorenú treba považovať každú zlomeninu, kde je v okruhu 15 – 20 cm od bolestivého miesta rana na koži aj bez viditeľnej prítomnosti kostných úlomkov v rane.

Podvrtnutie (distorzia): prudký a nečakaný pohyb v kĺbe mimo normálneho rozsahu s návratom hlavice kĺbu do kĺbovej jamky. Po úraze môže byť krátky interval bez bolesti, ktorá sa neskôr vráti.

Vykĺbenie (luxácia): nenormálny rozsah pohybu v kĺbe, hlavica ostáva vysunutá z kĺbovej jamky. Často v spojení so zlomeninou v okolí kĺbu.

Pomliaždenie svalov (kontúzia): tupý úraz môže spôsobiť krvný výron medzi svalové vlákna s možnosťou neskoršieho zvápenatenia, narušenia pružnosti a funkcie.

Natrhnutie svalu (ruptúra): roztrhnutie niekoľkých svalových vlákien s narušením funkcie svalu (hybnosti končatiny) s možnosťou hojenia väzivom a zvápenatením.

Poranenia končatín väčšinou neohrozujú život postihnutého, môžu ale v zriedkavých, vopred nepredpovedateľných prípadoch viesť k trvalému poškodeniu funkcie alebo až k strate končatiny.

Riziká

Riziká natrhnutia svalu: po poranení svalu dochádza k neviditeľnému výronu krvi medzi svalové vlákna, vznikne zrazenina, ktorá sa väčšinou rozloží. Niekedy do nej prenikajú soli vápnika a vznikne tvrdá zrazenina neschopná rozloženia a vstrebania, ktorá je po pár týždňoch viditeľná na RTG a bráni bezchybnej funkcii svalu. Je to trvalý následok. Zmierniť ho alebo zabrániť mu môžeme včasným znehybnením a elastickým obväzom.

Riziká podvrtnutia: natiahne sa kĺbové puzdro držiace kĺb v stabilnej polohe, môže vzniknúť drobné krvácanie. Bez znehybnenia sa natiahnuté puzdro nemá šancu zotaviť a stiahnuť do pôvodnej polohy, zvyšuje sa riziko opakovaných podvrtnutí a vykĺbenia, bolestí a aj zvápenatenia krvného výronu v puzdre kĺbu. Ideálne je aj bez zlomeniny a vykĺbenia znehybnenie na 7 – 10 dní, čo ale pri jednoduchom podvrtnutí väčšina postihnutých odmietne. Pravdepodobnosť trvalých následkov do budúcnosti v zmysle bolestí a obmedzenej pohyblivosti je vysoká.

Riziká vykĺbenia: podobné problémy ako pri podvrtnutí, navyše, pokiaľ je kĺb v neprirodzenej polohe, môžu byť zalomené cievy a zastavená výživa kĺbu a končatiny. Hrozí riziko trvalých následkov.

Riziká zlomeniny: je ich najviac, ale hlavne sú z celej skupiny poranení kostí, kĺbov a svalov najvážnejšie. Pokiaľ RTG vyšetrením nevylúčime zlomeninu, mali by sme pri každom bolestivom úraze postupovať znehybnením. V susedstve každej dlhej kosti leží nervový zväzok, tepna a žila. Ostré úlomky kostí v prípade zlomeniny pri pohyboch bez znehybnenia môžu nezvratne poškodiť nerv s trvalým ochrnutím časti končatiny pod zlomeninou alebo poškodiť cievy a zvýšiť krvácanie. Dlhé kosti majú dreňovú dutinu bohato zásobenú cievami. Čím neskôr sa končatina znehybní, tým je krvácanie väčšie. Aj pri prvej pomoci znehybnením môžu straty krvi dosiahnuť množstvo, ktoré organizmus nie je schopný kompenzovať, vzniká šok rôzneho rozsahu a začína zlyhávanie orgánov.

Pri zlomenine ramennej kosti býva priemerná skrytá strata krvi medzi svalové vlákna na hranici kritickej straty krvi u detí od 20 do 45 kg  (5 – 12-ročné, 240 – 400 ml krvi, 15 % z objemu krvi). Pri zlomenine stehnovej kosti je strata dvojnásobkom, teda strata môže ohroziť funkciu dôležitých orgánov (strata 400 – 800 ml, 30 % z objemu krvi). Krvácanie je nebezpečné preto, lebo je zraku skryté, krváca medzi svalové vlákna okolo kosti a podkožný krvný výron sa objaví až na ďalší deň.

Riziko embólie

Vzniká, keď malé množstvo krvi (stačí 100 kvapiekčo je 1 kávová lyžička) vytvorí zrazeninu (trombus), ktorá, ak sa dostane do porušenej cievy, krvným obehom prejde do pľúc a môže spôsobiť náhle zastavenie krvného obehu. Aj napriek včasnej a kvalitnej resuscitácii je to väčšinou smrteľná komplikácia. Podobne tukové tkanivo z kostnej drene môže spôsobiť tzv. tukovú embóliu, ktorá je schopná vyradiť z funkcie časť pľúc, spôsobiť dychovú nedostatočnosť s rizikom úmrtia. Bolesť sa znehybnením zmenšuje. Niekedy sa pri znehybňovaní zlomenín pomocou zdravej končatiny odporúča dávať podložky (obväz, utierka, vata) medzi kostené výstupky susedných končatín. Nie je to nevhodné, ale do príchodu záchrannej služby
v termíne do 30 minút žiadne zapareniny ani preležaniny bez podložky nevzniknú. Odporúčané chladenie miesta zlomeniny nemusí byť na škodu, ale nie je to priorita. Čas do príchodu profesionálnej pomoci treba prednostne využiť na dokonalé znehybnenie a protišokové opatrenia.

Chcete sa dozvedieť viac alebo sa podeliť o Vaše skúsenosti s inými mamičkami? Pripojte sa do našej uzatvorenej skupinky mamičiek na Facebooku alebo nás sledujte na našom Instagrame.

Ak vás zaujímajú aj iné otázky týkajúce sa materstva, pôrodu, zdravia, sledujte aj náš facebookový profil Happy Baby SK.

Zdieľajte
Načítám

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zatvoriť

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe

Milá , vo vašom profile nemáte zaškrtnutý súhlas a tak sa nemôžete zúčastnit žiadnych našich testovaní a súťaží. Zmeniť to môžete TU.