Svet kreslenia

Každé dieťa raz siahne po ceruzke a začne čmárať. Prvé výkresy vášho dieťaťa vznikajú od 2. rokov života. Táto fáza je rozhodujúca pre ďalší vývoj všetkých tvorivých schopností. Umelecký talent pri tom má relatívne malú váhu.

Prvé čmáranice

Väčšina detských vyobrazení nepredstavuje v očiach dospelých pozorovateľov nič vecného, ale sú prejavom vnútornej motoriky. Čmáranie je pociťované ako rytmický prežitok, tento pohyb pripomína vášmu dieťaťu niekdajší pocit rotujúceho priestoru v materskom lone. Oko a hmat pracujú spoločne, aby v tejto fáze mohli preskúmavať okolie. Až keď ruky niečo cítili a prsty vášho dieťaťa sa niečoho dotýkali, vie aj oko; vaše dieťa si môže o niečom urobiť „obrázok“.

Nezabúdajte: Rozhodujúca je v každom prípade vaša reakcia na výkres vášho dieťaťa: nepoučujte svoje dieťa a v žiadnom prípade nekritizujte jeho obrázky.

Poradie: 0 / 0
vstúpiť do galérie

Svet kreslenia

Od 3. roku života vedome vyžaduje vaše dieťa pomôcky, ktoré potrebuje na kreslenie a ďalšiu dobu sa venuje tejto úlohe. Keď je obrázok hotový, sú tieto malé umelecké diela hrdo prezentované. Potom začne veľká hádanka, čo má vlastne samostatne vyrobený výkres predstavovať. Vaše dieťa na to odpovie tým, čo ho práve napadne. Tak sa vytvára ako spojenie sveta kreslenia so svetom jazyka, tak sa aj zrýchľuje resp. spomaľuje vývoj obrazu.

Pamätajte: Vlastný výkres je prvý produkt, ktorý vaše dieťa samostatne zhotoví a môže ho samo od sebe niekomu dať resp. darovať.

Skôr sa radujte z množstva umeleckých diel, ktoré vám vaše dieťa počas svojho vývoja ešte daruje a uschovajte ich – neskôr, až bude Vaše dieťa väčšie, prežijete mnoho radosti, keď budete ich umelecké diela z tohto obdobia spoločne obdivovať.

Zdieľajte
MarťánciMarťáncireklama

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe