Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky

O vaše dieťatko sa bude starať lekár, ktorého ste si vybrali. Bude ho pravidelne sledovať, aby mohol včas odhaliť prípadné zdravotné problémy. Počas prvého roka dieťatko absolvuje preventívne prehliadky 9x.

Prvá preventívna prehliadka

Prvá sa vykonáva do 48 hodín po prepustení dieťatka z nemocnice. Obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane celkovej anamnézy. Lekár sa s vami porozpráva o zdravotnom stave dieťatka, o chorobách v rodine, o sociálnej situácii rodiny a podobne. Zhodnotí správu od neonatológa (ktorú vám dajú pri prepustení z pôrodnice) a založí zdravotnú kartu. Pri vyšetrení lekár posúdi celkový stav dieťatka, kožu a svalový tonus. Zhodnotí tvar a veľkosť veľkej fontanely, švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústnu dutinu a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci a pľúcach, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetriu dolných končatín a pohyblivosť bedrových kĺbov a vyšetrí novorodenecké reflexy. Lekár sa vás tiež opýta, či dojčíte a pri problémoch s dojče- ním vám poradí.

Dátumy preventívnych prehliadok vám poskytne pediater

Upozorní vás na termíny ďalších preventívnych prehliadok, ktoré by sa mali realizovať vo veku do 4. týždňa života dieťaťa, v 5. – 7. týždni, 8. – 10. týždni, 3. – 4. mesiaci, 5. – 6. mesiaci, 7. – 8. mesiaci, 9. – 10. mesiaci a 11. – 12. mesiaci života.

Všetky ďalšie preventívne prehliadky obsahujú anamnézu, vyšetrenie Preventívne prehliadky zdravotného stavu, antropometrické merania (výška, váha, obvod hlavičky, obvod hrudníka), vyšetrenie kože a svalového tonusu a vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťatka sa sleduje tvar a veľkosť veľkej fontanely, záhlavie, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohyblivosť krku, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin. Podporí sa laktačný program a poskytne poradenstvo vrátane informácie o uorizácii.

V 8. až 10. týždni vás lekár pošle s dieťatkom na ultrasonogra cké vyšetrenie bedrových kĺbov.

V 5. až 6. mesiaci sa laboratórne vyšetrí moč dieťatka.

Okrem zvyčajných vyšetrení a meraní lekár navyše orientačne vyšetrí sluch, reakcie očí a v 7. – 8. mesiaci orientačne vyšetrí aj zrakovú ostrosť.

Súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti sú aj povinné očkovania

3. – 4. mesiac: Prvá dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, per- tussis, vírusová hepatitída B, hemo lové invazívne infekcie, detská obrna) a prvá dávka očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

5. – 6. mesiac: Druhá dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, pertussis, vírusová hepatitída B, hemo lové invazívne infekcie, detská obrna) a druhá dávka očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

11. – 12. mesiac: Tretia dávka základného očkovania hexavakcínou (diftéria, tetanus, pertussis, vírusová hepatitída B, hemo lové invazívne infekcie, detská obrna) a tretia dávka očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

Zdieľajte
Kaufland KuniboKaufland Kuniboreklama

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe