Rodičovská starostlivosť je dôležitá pre predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti

Štúdia tvrdí, že umožnenie rodičom priamo sa podieľať na starostlivosti o svoje predčasne narodené deti na jednotke intenzívnej starostlivosti má zmysel, a aj rodičia môžu pomôcť so zdravím a pocitom blahobytu bábätka.

Rodičovská starostlivosť oproti zdravotníckej starostlivosti

Skúšobná štúdia v Austrálii, na Novom Zélande a v Kanade ukázala, že deti, ktorých rodičia sa aktívne na ich starostlivosti podieľajú, majú lepšiu váhu a častejšie ich dojčia než pacientov, o ktorých sa starajú iba zdravotníci nemocnice. Rodičia, ktorí sa zúčastnili štúdie, tiež mali menej stresu a úzkosti.

Štúdia bola publikovaná v časopise The Lancet Child and Adolescent Health.

Štúdia sa uskutočnila na 26 jednotkách neonatálnej intenzívnej starostlivosti, z ktorých 14 poskytovalo program Integrated Care(FICare) (pozn. program integrovanej starostlivosti), ktorý zahŕňal 895 detí narodených v 33 týždni alebo skôr, a ďalších 12 poskytovalo štandardnú starostlivosť 891 bábätkám.

Klinický záver

  • rodičia sa podieľali na:
  • kúpaní
  • kŕmení
  • prebaľovaní
  • obliekaní
  • podávaní orálnych liekov
  • meraní teploty dieťaťa

Boli vyzvaní, aby sa podieľali na klinických rozhodnutiach a chodu oddelení a sledovali rast a pokroky svojich predčasne narodených detí. Tiež boli informovaní o zdravotných úkonoch, ktoré nemohli sami robiť – ako je úprava hladiny kyslíka. Zúčastnení rodičia sa tiež museli zaviazať, že budú pri lôžku svojho dieťaťa aspoň šesť hodín denne, päť dní v týždni a budú navštevovať vzdelávacie stretnutia najmenej po dobu troch týždňov. Po 21 dňoch sa dojčatám v skupine FICare zvýšila váha a vykazovali výšší priemerný prírastok hmotnosti než tým, ktorým sa dostávalo normálnej starostlivosti. Ich rodičia mali tiež nižšiu hladinu stresu a matky častejšie dojčili – šesť alebo viac dojčení denne – než ženy v skupine, ktorá neposkytovala rodičovskú starostlivosť.

Dr. Karl O’Brien z Torontského zdravotníckeho systému Sinai, ktorý bol jedným z autorov štúdie, povedal: “To, akým spôsobom je starostlivosť poskytovaná nie len deťom, ale aj rodine, má pozitívny vplyv na pohodu dieťaťa i rodiny.”

“Rodičia sú príliš často vnímaní ako návštevníci jednotky intenzívnej starostlivosti. Naše zistenia spochybňujú tento prístup a ukazujú, že začlenenie rodičov, ako kľúčových členov zdravotníckeho tímu, má veľké prínosy a tiež rodičom pomáha čo najskôr prevziať rolu primárnej starostlivosti.”

Autori správy poznamenali, že časový záväzok požadovaný od rodičov môže mať zaujatý výber účastníkov.

A Dr. Chris Gale z Chelsea a nemocnice Westminster povedal, že prínosné účinky, na ktoré táto štúdia poukázala, boli “dôležité”, ale “je potrebné ich opatrne interpretovať vo svetle rizika vlastnej predpojatosti v tejto skúšobnej štúdii.”

“Som ako rodič omnoho sebavedomejší” – Amy porodila dvojčatá v nemocnici Mount Sinai v Toronte v 23 týždňoch.

“Rodinná integrovaná starostlivosť bola dôležitou rolou v starostlivosti o predčasne narodené deti,” hovorí. “Naša skúšenosť bola a je úžasná. Sme aktívnou súčasťou našich základných potrieb starostlivosti o deti. Musela som odísť z práce, aby som tu bola. Žijeme asi tri hodiny od nemocnice v Mount Sinai. Môj manžel pracuje počas týždňa a počas víkendov sem jazdí, aby sme boli spolu. Rozhodne som cítila väčšiu väzbu a spojenie s našimi deťmi. Je tažké povedať, aký by bol ich výsledok, keby sme v ich starostlivosti neboli takí aktívni, ako sme. Verím, že by to pre ne bola ďalšia cesta a bolo by ťažšie sa s deťmi zblížiť.”

“Som ako rodič omnoho sebavedomejší. Lekári a sestry ma počúvajú, keď vyjadrujem znepokojenie. Boli tiež schopní liečiť infekcie ešte pred tým, než sa stav stal vážnym, pretože som mohla prehovoriť. ”

Caroline Lee-Daveyová, riaditeľka charity Bliss pre predčasné narodené a choré deti pre BBC uviedla: “Tento nový výskum dodáva množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, že umožnenie rodičom sa aktívne podieľať na starostlivosti o dieťa, významne zlepšuje výsledky pre choré a predčasne narodené deti. Zdôrazňuje, že je potrebné podporovať rodičov, aby strávili čo najviac času so svojím dieťaťom v nemocnici. Neonatálne jednotky v celej zemi musia byť riadne financované, aby poskytli dostatočné ubytovanie a finančnú podporu.”

Zaistiť a fungovat’

Systém FICare pracuje od februára 2015 vo Fakultnej nemocnici v St. James v Leedse a bol predstavený v minulom roku v septembri vo svojej sesterskej nemocnici Leeds General Infirmary.

Lekárka Liz McKechnie, konzultantka neonatológie (pozn. najvyšší možný post lekára) v Leeds Teaching Hospitals Trust, povedala BBC, že sa viac takýchto systémov začína objavovať vo Veľkej Británii. “Je to v Glasgow, Swansea, Imperial v Londýne a Bradforde a ďalší ľudia ho chcú realizovať,” povedala. “Obrovská časť tohoto programu je posilniť rodičov a dať im dôveru a informácie, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli lepšie postarať o svoje predčasne narodené deti. Z ekonomického hľadiska je to skutočne dobrý model starostlivosti. Akonáhle je dieťa prepustené z liečby, zdá sa, že rodiny musia ďaleko menej navštevovať obvodného lekára – pravdepodobne preto, že tým, že strávili so svojimi deťmi viac času, im pomohlo deťom lepšie rozumieť.”

www.jemnezrozeni.cz

Zdieľajte
Malicek OZ daneMalicek OZ dane

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe