Dula – sprievodkyňa tehotenstvom, pôrodom a materstvom

Slovom dula sa už v antickom grécku označovala osobná otrokyňa ženy. V 60. rokoch minulého storočia tento pojem vylovili zo zabudnutia americkí lekári a výskumníci Dr. Marshall Klaus a Dr. John Kennell, keď ním začali označovať ženy, ktoré sprevádzali rodičky počas pôrodu a poskytovali podporu v starostlivosti o dieťatko. A v tomto kontexte sa používa dodnes. Od r. 2004 ho môžete nájsť aj v názve Občianskeho združenia Slovenské duly, ktoré duly vzdeláva a zastrešuje, organizuje rozličné odborné i osvetové podujatia k téme tehotenstva, pôrodu a raného kontaktu.

Kto je dula?

Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá je pripravená sprevádzať ženu v období tehotenstva, počas pôrodu a v období šestonedelia. Vo svojom vzdelávaní získala informácie o zdravom i patologickom priebehu tehotenstva a pôrodu, nadobudla poznatky z oblasti prenatálnej psychológie, osvojila si rozličné relaxačné a úľavové techniky, pracovala na rozvoji svojich komunikačných zručností (vrátane podpory v krízových situáciách) a prešla mnohými ďalšími témami.

„Keby bola dula liekom, bolo by neetické ju nepoužiť.“ J. Kennell

Dula poskytuje žene predovšetkým emocionálnu a psychickú podporu. Neposkytuje ani nenahrádza zdravotnícku starostlivosť.

Práca duly

Dulu môže žena vyhľadať a osloviť kedykoľvek, keď cíti, že by pre ňu mohla byť podpora inej ženy prínosná. Môže to byť v najrôznejších otázkach ohľadom reprodukčného zdravia – v čase dospievania, pri problémoch s otehotnením, pri strate dieťatka či v období menopauzy. Ťažisko práce duly však tvorí podpora žien v tehotenstve, počas pôrodu a v období šestonedelia.

Tehotenstvo

Väčšina žien vyhľadáva duly v období tehotenstva. Cítia, že potrebujú získať informácie o pôrode a pripraviť sa na tento výnimočný okamih. Dula v tomto období podporuje a povzbudzuje ženu v hľadaní vlastnej cesty. Empaticky a pravdivo sprevádza ženu v jej rozhodnutiach. Nehodnotí, rešpektuje predstavy ženy. Vníma potreby a očakávania ženy, tiež potreby a očakávania partnera a poskytuje im podporu.

Ak bude ženu počas pôrodu sprevádzať partner, dokáže mu dula poskytnúť praktické tipy, ako byť pre svoju partnerku oporou.

V súlade s aktuálnymi odporúčaniami poskytuje žene informácie o zdravej výžive v tehotenstve, o prenatálnom živote dieťatka a o priebehu pôrodu.

Dula – sprievodkyňa vaším tehotenstvom a pôrodom

Dula sprevádza ženu aj pri práci so svojimi obavami či strachom. Má prehľad o možnostiach jednotlivých pôrodníc v regióne. Podporuje ženu vo formulácii svojich pôrodných prianí.

Odpovedá alebo hľadá spolu so ženou odpovede na rozličné otázky. Poskytuje žene ukážky rozličných relaxačných a úľavových techník. Podporuje ženu v tom, aby hľadala spôsoby relaxácie a uvoľnenia, ktoré jej vyhovujú. Môže žene pomôcť s praktickými aspektami prípravy – čo si vziať do pôrodnice, čo je potrebné vybaviť a pod. Podporuje matku v komunikácii s dieťatkom.  Podporuje kompetencie matky.

Niektoré duly organizujú skupinové kurzy predpôrodnej prípravy, iné pracujú individuálne. Spolupráca s dulou je založená na vzťahu – žena s ňou zdieľa veľmi intímnu časť svojho života. Každá dula je iná. Je určite užitočné stretnúť sa s viacerými dulami z vášho regiónu a vybrať si pre spoluprácu tú, ktorá s vami „zarezonuje“, ktorá vo vás vzbudzuje dôveru.

Pôrod

Čas pôrodu je výnimočným časom. Prichádza na svet dieťatko, ale rodí sa tiež žena do svojej novej úlohy matky, rodí sa muž do úlohy otca. Zrodí sa nová rodina. To, aký pocit má žena zo svojho pôrodu, veľmi ovplyvňuje to, ako je v ďalšom živote spokojná, ako sa cíti v role matky i partnerky. Štúdie hovoria o tom, že ak má žena z pôrodu pozitívny zážitok, pozitívne to ovplyvňuje aj jej vzťah k dieťatku.

Je menej pravdepodobné, že takáto žena bude trpieť popôrodnou depresiou a je pravdepodobné, že bude hodnotiť osobnosť, schopnosti a zdravotný stav svojho dieťatka pozitívnejšie (Porod s dulou: Marshall H. Klaus, John H. Kennell, Phyllis H. Klaus).

To, akým zážitkom je pre ženu pôrod, nie je teda otázkou nejakého pohodlia, reálne to ovplyvňuje jej psychické a fyzické zdravie a zdravie jej dieťatka. Je preto nevyhnutné, aby sme tomu ako spoločnosť venovali pozornosť.

Úlohou duly pri pôrode je predovšetkým byť vnímavo prítomná po boku ženy počas celej doby pôrodu (samozrejme, v závislostí od predstáv ženy). Dula môže v žene podporovať trpezlivosť a môže jej pomôcť orientovať sa v pôrodnom procese. Vníma momentálne obavy a očakávania ženy a reaguje na ne.

Ak je pri pôrode prítomný aj partner, poskytuje aj jemu potrebnú podporu. Povzbudzuje ženu v hľadaní polohy, pohybov a činností, ktoré sú jej príjemné. Využíva rozličné úľavové techníky – sprcha, masáž, fyzická podpora pri polohovaní, teplé/chladné obklady, prechádzky a iné, aby podporila ženu vo zvládaní pôrodného procesu. Stará sa o vytvorenie atmosféry pokoja a bezpečia.

Svojou prítomnosťou podporuje ženu pri tlmočení svojich predstáv personálu pôrodnice, “stojí za ňou“. Dokáže tlmočiť, prerozprávať žene odborné informácie zo strany zdravotníckeho personálu.

Prečo je podpora duly pri pôrode užitočná?

Dula ako profesionálna sprevádzajúca osoba pozná priebeh pôrodného procesu a pozná mechanizmy, ako ženu podporiť, aby intenzitu pôrodného procesu zvládla. Vďaka svojím skúsenostiam a citu dokáže vnímať potreby rodiacej ženy a reagovať na ne. Prítomnosť duly počas pôrodu prispieva k pocitu bezpečia a zmierňuje stres. Svojou neustálou prítomnosťou po boku rodiacej ženy podporuje psychickú i fyzickú pohodu ženy aj dieťatka. Dula nie je zdravotnícky pracovník – nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu ani ho nenahradzuje. Svojou činnosťou ho však efektívne dopĺňa.

Randomizované štúdie (Porod s dulou: Marshall H. Klaus, John H. Kennell, Phyllis H. Klaus) dokázali, že prítomnosť duly pri pôrode znižuje:

  • počet cisárskych rezov o 50%,
  • dĺžku prvej doby pôrodnej o 25%,
  • použitie syntetického oxytocínu o 40%,
  • užívanie liekov proti bolesti o 30%,
  • použitie kliešťov a vákuumextraktora o 40%.

Podpora a starostlivosť duly má pozitívny vplyv nielen na pôrod, ale i dojčenie. Takýmto spôsobom dokáže dula poskytovať žene kontinuálnu a individuálnu starostlivosť.

Obdobie po pôrode

Čas, keď žena drží v náručí svoje práve narodené dieťatko, je presýtený hormónmi lásky. Hoci už dieťatko opustilo bezpečie maternice, stále tvorí so svojou matkou neoddeliteľnú jednotku – je na nej závislé fyzicky i emocionálne. Je preto potrebné, aby sa im v takejto jednote poskytovala aj následná starostlivosť (pokiaľ to zdravotný stav oboch umožňuje).

Kontakt koža na kožu je jednoduchý a nesmierne účinný spôsob, ako podporiť zdravie matky i dieťatka po pôrode. Náruč matky je dokonale prispôsobená na to, aby napĺňala všetky potreby novorodeniatka.
Hruď matky sa po pôrode dokáže zahriať až na teplotu 40°C, aby dokázala udržať stabilnú teplotu dieťatka. Dych a tep srdca matky znižujú hladinu stresových hormónov u dieťatka (predsa len, aj pre neho bol pôrod poriadna drina :)) a tým výrazne napomáhajú lepšej, zdravej adaptácii dieťatka. V takomto kontakte má dieťatko „po ruke“ materské mliečko vytvorené presne podľa svojich potrieb.

Dojčenie neplní len funkciu kŕmenia, prispieva tiež k tomu, že u dieťatka je naplnený pocit bezpečia a vzťahu s matkou. Tvorí základ pre zdravý imunitný a tráviaci systém. V neposlednom rade získava dieťatko v matkinom náručí prvotnú informáciu o tom, že svet je bezpečným miestom.

Dula v tomto období podporuje ženu v tom, aby sa dobre „udomácnila“ v role matky. Môže pomôcť žene so spracovaním pôrodného zážitku. Praktickými informáciami podporuje ženu v dojčení a starostlivosti o dieťatko. Poskytuje obom rodičom informácie a pomoc v šestonedelí. Podporuje ženu vo vnímaní svojich potrieb aj potrieb dieťatka. Vďaka svojím skúsenostiam dokáže byť oporou novej rodine.

V prípade potreby vie žene sprostredkovať kontakty na odborníkov, ktorí jej dokážu poskytnúť adresnejšiu podporu (laktačné poradkyne, fyzioterapeutov, psychoterapeutov a pod.). Dula ženu uisťuje v tom, že ťažkosti, s ktorými sa stretáva, prežíva množstvo žien a dajú sa zvládnuť. Niektoré duly poskytujú služby tzv. popôrodnej duly, kedy môžu žene podľa dohody pomôcť v starostlivosti o domácnosť tak, aby mala čas a energiu na starostlivosť o bábätko.

Občianske združenie Slovenské duly

Občianske združenie Slovenské duly je neziskovou organizáciou založenou v roku 2004. Je členom medzinárodných organizácií ENCA (European Network of Childbirth Associations) a European doulas.Spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú témam reprodukčného zdravia a rodiny na Slovensku i v zahraničí. Organizuje konferencie, workshopy pre odbornú i laickú verejnosť, semináre, besedy, prednášky, premietania filmov, zážitkové stretnutia, tvorivé dielne pre deti i dospelých a výstavy v rôznych regiónoch Slovenska. Združuje a zastrešuje duly, ktoré sa rozhodli byť členkami OZ, čím sa zaviazali dodržiavať Etický kódex združenia.

Pár kľúčových slov na záver

Americký pôrodník M. H. Klaus píše: „Čím viac chvály a povzbudenia sa dostane rodičke, tým viac lásky a trpezlivosti bude mať ona pre svoje bábätko.“ Na pôrode záleží. Je to významný okamih, ktorý ovplyvňuje život ženy, dieťatka i celej rodiny. Je preto namieste, aby sme venovali pozornosť a starostlivosť tomu, ako prebieha a aký pocit si z neho žena odnáša.

Predchádzajúci článok O ceste ku spokojnému materstvu od Lucky Kubíny si môžete prečítať tu.

Mgr. Lucia Kubíny
dula
OZ Slovenské duly
www.duly.sk

 

Zdieľajte

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zavřít

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe