Oplodnenie

Oplodnenie vajíčka je veľmi zaujímavým procesom a má isté zákonitosti a postupy. Celý tento proces trvá zhruba týždeň.

Oplodnenie

Na to, aby k oplodneniu došlo, musia spermie preniknúť k vajíčku v čase ovulácie. Ovulácia, čiže uvoľnenie zrelého vajíčka, je veľmi individuálna u každej ženy a súvisí jednak s dĺžkou menstruačného cyklu a jednak s dĺžkou menštruácie. Jedná sa zhruba o 10. až 18. deň od prvého dňa menštruácie.

Ak dôjde k spojeniu vajíčka so spermiou, začína proces, kde najprv dochádza prvý deň k oplodneniu vajíčka a následne trvá zhruba týždeň, kým sa vajíčko presunie do maternice, čo sprevádzajú ďalšie kroky.

Deň prvý – oplodnenie vajíčka

Vajíčko je už zrelé, hovoríme o Grafovom folikule, ktoré sa vydáva na cestu vajíčkovodom smerom do maternice. Počas sexuálneho styku sa najaktívnejšia spermia poháňaná bičíkom spojí s vajíčkom a dochádza k oplodneniu. Počas prenikania spermie do vajíčka, spermia vylučuje enzýmy, ktoré jej pomôžu vniknúť do vajíčka jednoduchšie. Akonáhle je spermia vo vnútri vajíčka, vysiela vajíčko chemický signál a jeho obal sa stáva nepriestupným pre ďalšie spermie.

Občas sa však môže stať, že skutočne k oplodneniu vajíčka dôjde aj dvomi či tromi spermiami, čo však značí vážne poškodenie plodu. Toto tehotenstvo buď skončí potratením plodu alebo sa narodí dieťa s veľmi vážnymi vadami, na ktoré veľmi rýchlo umiera. Je to však skutočne výnimočné.

Deň druhý – zygota

Potom, ako dôjde k spojeniu vajíčka a spermie, dôjde aj k spojeniu genetického materiálu otca a matky. Vajíčko je tak kompletné a pomaly sa začne presúvať do maternice. Toto obdobie sa volá zygota. Vajíčko sa začína deliť na množstvo buniek, ktoré sa zároveň zmenšujú a spájajú a pomaly vzniká útvar podobný moruši, tzv. morula.

Deň tretí – morula

Morula je v tejto dobe tvorená asi 12 až 15 bunkami a na konci tretieho dňa vstupuje do maternice.

Deň štvrtý – tvorba dutinky v maternici

Vajíčko sa dostáva do maternice, kde sa začína úsídľovať. V maternici vzniká dutinka, v ktorej sa tvorí tekutina. Pomocou tejto tekutiny dochádza k rozdeleniu moruly na dve časti. Jedna časť, tzv. trofoblast sa tvorí z vonkajšej strany vajíčka a časom z neho vzniká placenta, ktorá je orgánom vyživujúcim plod počas celého tehotenstva.

Vnútorná časť, ktorá vzniká týmto delením, je tzv. vnútorná bunková hmota, čo je predstupeň embrya.

Takto rozdelené vajíčko, ktoré tvorí vonkajšia a vnútorná hmota, oddelená tekutinou sa odborne nazýva blastocysta. Všetky bunky blastocysty sú v tomto štádiu rovnaké. Až neskôr sa pretvoria do rôznych celkov.

Deň piaty – blastocysta

V tomto dni sa blastocysta zdokonaľuje a dolaďuje, finišuje delenie na dve časti. Dutinka je už veľká.

Deň šiesty – počiatky uhniezďovania vajíčka v maternici

Počas tohto dňa sa blastocysta prilepí na stenu maternice. Trofoblast sa začína deliť a zarastá pomaly do sliznice maternice, neskôr bude živiť embryo po celé tehotenstvo.

Deň siedmy – uhniezdenie vajíčka

Tento deň sa finalizuje uhniezdenie vajíčka v maternici. Trofoblast už úplne prilieha k stene maternice a začína produkovať hormón hCG (ľudský chóriový gonadotropín), ktorý udržuje aktivitu žltého telieska. Rastúca hodnota hCG vlastne ukazuje, že tehotenstvo je v poriadku a všetko pokračuje podľa plánu.

Zdieľajte
Malicek OZ daneMalicek OZ dane

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe