Medzníky vo vývoji počas prvého roka

Medzníky vo vývoji

Poznáte to na deťoch vo vlastnej rodine alebo u priateľov. Od poslednej návštevy uplynul sotva mesiac či dva a človek sa nestačí čudovať, ako veľmi sa to malé dieťa opäť zmenilo. O to napínavejšie je, keď môžete vy sami ako rodičia tieto medzníky vo vývoji pozorovať, ako sa vaše vlastné dieťa deň zo dňa mení, učí sa novým zručnostiam a počas jedného roka vyrastie z bezbranného malého bábätka v čulé, zvedavé malé dieťa s veľkou dávkou osobnosti.

V nasledujúcom článku sme pre vás pripravili prehľad najdôležitejších „medzníkov“, ktoré obvykle dieťa dosiahne v prvých dvanástich mesiacoch. Tieto údaje sú však iba orientačné; každé dieťa je iné a vyvíja sa svojím individuálnym tempom a podľa svojich možností. A zatiaľčo jedno dieťa lezie o trochu skôr alebo vykazuje veľký motorický talent, začínajú už iné deti opakovať celé slová. Napríklad o Gustávovi Flaubertovi, ktorý sa neskôr po celom svete preslávil ako autor „Madame Bovaryové“, sa hovorí, že sa naučil hovoriť až veľmi neskoro.  

Smiech a sociálne správanie

V prvých troch mesiacoch sa vaše dieťa učí očnému kontaktu a usmieva sa na cudzie aj známe osoby. Ak je to potrebné, dokonce za týmto účelom otočí aj hlavičku. V nasledujúcich troch mesiacoch začína bábätko aktívne vyhľadávať kontakt – pohľady, zvuky a dotyky. Potom začína rozlišovať známe tváre od neznámych a môže, avšak nemusí, príslušným spôsobom reagovať. Potom nastáva to, čomu sa všeobecne hovorí „obdobie strachu z cudzích ľudí“.  Často ide toto obdobie „separačnej úzkosti“ ruku v ruke so začínajúcou schopnosťou dieťaťa preskúmavať svoje okolie na vlastnú päsť.

Poznávanie okolitého sveta

Dieťa sa v priebehu prvých troch mesiacov učí sledovať očami predmety a v prvom polroku väčšinou začína skúmať prostredníctvom úst. V nasledujúcich troch mesiacoch zapoja deti tiež svoje ruky. Ďalším veľkým krokom vo vývoji je, keď dieťa rýchlo nájde hračku, ktorá bola skrytá pred jeho očami.

Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti alebo vaše dieťa ani neskôr nedospeje do viac z uvedených vývojových fází, vyžiadajte si názor vášho detského lekára.

Reč

V prvých troch mesiacoch sa dieťa môže dorozumievať spravidla iba krikom. Rodičia intuitívne rozumejú, čo ten ktorý druh plaču či fňukania znamená. Bolesť, hlad alebo obyčajná nuda znejú skutočne inak – dôverujte vašim pocitom. Skôr alebo neskôr si malé deti začnú sami od seba „pomrnkávať“ a „žvatlať“. Prvou samohláskou je väčšinou „a“ a tá sa niekedy medzi deviatym a dvanástym mesiacom mení na slabiky. Radosťou mnohých mamičiek a oteckov je: „ma-ma“ a „da-da“.

Ťapkať – cupitať – uchopiť: jemná motorika  

V prvých troch mesiacoch malé deti ešte zamestnáva mnoho iných vecí, než aby sa viac zaoberali svojimi končatinami. Po ďalších asi troch mesiacoch sa im prvýkrát podarí spojiť ruky na hrudi. Potom to už ide väčšinou veľmi rýchlo a deti podrobne skúmajú a berú do rúk všetky možné predmety, medzi ktoré patria aj poháre, príbory, vlasy a nosy. Niekedy medzi deviatym a dvanástym masiacom začína väčšina detí chytať predmety zo svojho okolia medzi palec a ukazováčik. Veci, ktoré pôsobia veľmi drobne, sú pre deti rovnako nové a napínavé. V odbornom žargóne sa tomuto dôležitému kroku nakoniec hovorí „pinzetový úchop“.

Hrubá motorika

Jedným z prvých okamžikov, kedy mnoho mladých rodičov pocíti pýchu, je, keď ich dieťa prvýkrát samo zdvihne hlavičku, čoskoro potom začínajú malé deti už sebaisto držať hlavu a naťahovať ruky, keď ich chcete zdvihnúť do výšky. Krátko potom sa väčšina detí zvládne – s napínavými okamžikmi, počas ktorých sa im už takmer podarí – pretočiť z bruška na chrbát. Do zhruba deviateho či desiateho mesiaca dieťa sedí s rovným chrbtom. Zatiaľčo mnoho detí sa najskôr plazí alebo lezie, niektoré túto fázu celkom preskočia a vyhľadajú najbližší kus nábytku, aby sa prvýkrát – s malou pomocou – samé postavili. Rastú tak strašne rýchlo…

Zdieľajte
Malicek OZ daneMalicek OZ dane

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe